قوانین

قوانین

 

شرایط کنسل کردن تور اعم از چارتر و غیر چارتر از طرف مسافر

 

طبق آیین نامه ها و بخش نامه های صادر شده از طرف سازمان میراث فرهنگی انصراف مسافر به درخواست خود از سفر و تور مسافرتی، بسته به شرایط و تاریخ سفر دارای جریمه خواهد بود که تورکده نیز با توجه با فعالیت طبق مجوز سازمان، آن را اعمال می نماید و هیچ گونه مسوولیتی از این بابت بر عهده نخواهد گرفت.

در صورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور تا یک ماه قبل از پرواز معادل 20% قیمت کل تور و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30% قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ تور کسر و مابقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد . 
تبصره : در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام  به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری ،ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشد.