آرامگاه علی بن حمزه

آرامگاه علی بن حمزه

آرامگاه شاه میر حمزه(ع)، جنب پل قدیمی دروازه ی اصفهان و در خیابان حافظ قرار دارد.

آرامگاه علی بن حمزه
آن حضرت نوه ی امام موسی کاظم (ع) است. آرامگاه او از جمله مکان هایی است که چهره و ساختار پیشین آن نسبتاً حفظ شده است؛ به ویژه دو گل دسته ی آن که به همان سبک کهن باقی مانده است. در ورودی آرامگاه از جنس چوب نفیس است که بر روی آن ظرافت هنری ویژهای به کار رفته است. حیاط آرامگاه نزدیک به ۲۰۰۰ متر مربع مساحت دارد. یکی دو اصله درخت کهن سال تنومنلي زیبایی ویژه ای به حیاط داده است.
حرم مطهر در شمال حیاط است. درون آن را با سنگ مرمر، شیشه های رنگی، کاشی کاری و خطاطی به شیوه ای نیکو آراسته اند. ضریح مطهر از چوب منبت کاری و نقره ساخته شده است. در پیشانی خروجی دالان (رو به حیاط)، نوشته ای به خط ثلث بر روی سنگی مستطیل شکل به چشم می خورد که خط «سلطان ابراهیم پسر شاهرخ تیموری» است.
چگونگی شهادت علی بن حمزه
آن حضرت در سال ۲۲۰ هـ . ق به دلیل بیداد و ستم حکومت عباسيان همراه با خانواده به شیراز آمدند و به دور از چشم مزدوران حکومتی در کوه شمالی شیراز (بابا کوهی) سکنی گزیدند و از راه هیزم کشی زندگی می گذراندند. روزی از روزها که برای فروش هیزم و خرید نیازمندی های زندگی به شهر می روند،یکی از جاسوسان عباسی به ایشان مشکوک شده و با دنبال کردن او، پناه گاه وی را یافته و سپس همراه با مزدوران دیگر بر آن حضرت حمله ور شده و با بی شرمی تمام سر از بدنش جدا می سازند. نوشته اند که آن شهید مظلوم سر خود را در دست گرفت و با تن بی سر به جانب شیراز حرکت کرد تا در این جای گاه که اکنون آرامگاه اوست بر زمین افتاد و تا سه روز ذکر «لا اله الاالله » از دهان مبارکش شنیده می شد.

سر آن کشته بنازم که پس از کشته شدن     سر خود گیرد و اندر پی قاتل برود

تاریخچه ی آرامگاه: نخستین بنای آرامگاه علی بن حمزه در روزگار عضد الدوله دیلمی» ساخته شد و در دوره های بعد بازسازی هایی بر آن انجام گرفت.(کریم خان زند) کاروان سرا حمامی با شکوه برای زائران مسافران راه رسیده در نزدیکی آرامگاه ساخت که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی آن ها را ویران کردند و به جایشان مدرسه و ورزشگاه خیابان ساختند . در سال های اخیر، بهسازی های شایسته ای در این آرامگاه انجام شده و برنامه های گسترش محوطه ی آن در دست اقدام است.

مطالب مرتبط :

تور شیراز هوایی و زمینی      

هتل های شیراز        

موقعیت جغرافیایی شیراز      

سلسله های پادشاهی شیراز پس از اسلام       

موقعیت کنونی شیراز پس از گسترش شهری    

ارگ کریم خانی 

آرامگاه حافظ شیرازی 

آرامگاه سعدی شیرازی

امامزاده ابراهیم (ع)