بنای پیربناب

بنای پیربناب

این بقعه در ۱۵ کیلومتری جنوب شیراز بعد از «شهرک میان رود» قرار دارد.

بنای پیربناب
پیربناب که در زبان محاوره " پیربنو" نامیده می شود، چشمه بسیار بزرگی در 15 کیلومتری جنوب شیراز است. در اطراف این چشمه محیط با صفایی با درختان چنار وجود دارد که دشت برابر خود را سیراب می کند. آرامگاه مخروبه ای نیز در کنار چشمه وجود دارد که معروف به " شیخ اقطع " است. این بقعه در ۱۵ کیلومتری جنوب شیراز بعد از «شهرک میان رود» قرار دارد. در آن جا چشمه ی پر آبی است که تفرج گاه نسبتاً زیبایی برای مردم اطراف شده است. پیربناب در واقع آرامگاه « شیخ اقطع» می باشد که در زمان حیاتش در این محل به عبادت و ریاضت مشغول بوده است. هم چنین آرامگاه «محمد علی خان قشقایی» یکی از ایلخانان بزرگ قشقایی، متوفی به سال 1266 (هـ. ق) نیز در این جا قرار دارد. شیرازی ها این محل را پیربنو می گویند. علت «بناب» نامیدن آن این است که این آرامگاه در سرچشمه (بن) آب واقع واقع شده است. سبزپوشان: در فاصله چهار کیلومتری پیربناب ، کوه سبزپوشان قرار دارد. غاری زیبا در این کوه وجود دارد که بقعه متبرکه یکی از امامزادگان را در دل خود جای داده است. 

 

مطالب مرتبط :

تور شیراز هوایی و زمینی      

هتل های شیراز        

موقعیت جغرافیایی شیراز      

ارگ کریم خانی 

آرامگاه حافظ شیرازی 

آرامگاه سعدی شیرازی