شیراز شهر دارالعلم

شیراز شهر دارالعلم

شیراز از گذشته های دور، با داشتن مدرسه هایی معتبر همواره پذیرای دانشمندان، دانشجویان و مدرسین ممتاز اسلامی و ایرانی بوده است.

به همین دلیل، این شهر را «دارالعلم» نیز گفته اند. تقریباً بیشتر فرمان روایان و پادشاهان فارس به گونه ای در ساخت مدارس دخالت داشته و هر کدام مدرسه ای را به نام خویش می ساخته است. برخی از این مدارس در گذر روزگار از میان رفته و تنها نامی از آن ها مانده و تعدادی هنوز بر جای هستند. از آنهایی که تنها نامشان مانده است، می توان مدرسه های: اتابک قراچه - فرازیه - اتابک منکوبرس - لالائیه - زاهده - تاجیه - سنقریه - امینی - مغرب - فخری - شاهی - مسعودیه - مجدیه - دارالصفا - دارالشفاء - منصوریه - امامیه - ایمانیه - تقویه - دشتکیه - زینبیه - شریفیه - صالحیه - مؤمنیه - محبیه و محمودیه را نام برد. مدارسی که همچنان پابرجا و دایر هستند عبارتاند از: مدرسه ی خان، مدرسه ی قوام - مدرسه ی آقا باباخان - مدرسه ی هاشمیه - مدرسه ی صالحیه (قورخانه) - مدرسه ی حکیم - مدرسه ی محمودیه -- مدرسه ی امام سجاد (ع) -همدرسه ی امام صادق (ع) -- مدرسه ی ابو صالح ــ محمليه ـ جعفر بن محمل (ع) - امام رضا (ع) - حجت بن الحسن(ع) -- بیت المهدی- نور- شهید نجابت - مکتب الاخلاص - مکتب الزهرا - شهید مطهری - باقر العلوم - دبیرستان حیات - دبیرستان قوام ویر » از آن جا که ساختمان های این مدارس مربوط به زمان های پیش می باشند برای هر بازدید کننده ای جذابیت و زیبایی خاصی دارند. به همین دلیل به شرح تاریخچه و ساختمان آنها پرداخته می شود.
 

مطالب مرتبط :

تور شیراز هوایی و زمینی      

هتل های شیراز        

موقعیت جغرافیایی شیراز      

ارگ کریم خانی 

آرامگاه حافظ شیرازی 

آرامگاه سعدی شیرازی

تور هوایی ارمنستان