هتل کورال دیره

اطلاعات و امکانات هتل کورال دیره

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل کورال دیره


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
400,000 400,000 600,000

مشخصات هتل کورال دیره


  • آدرس: Muraqabat Street, Dubai, United Arab Emirates
  • تلفن: #

ویژگی های هتل کورال دیره