دبی پالم

اطلاعات و امکانات دبی پالم

Hotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت دبی پالم


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
220,000 240,000 350,000

مشخصات دبی پالم


  • آدرس: Al Muteena Street, Dubai, United Arab Emirates
  • تلفن: #

ویژگی های دبی پالم