هتل الیزه

اطلاعات و امکانات هتل الیزه

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل الیزه


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
250,000 350,000 450,000

مشخصات هتل الیزه


  • آدرس: شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان
  • تلفن: 07136238890

ویژگی های هتل الیزه