هتل صفائیه

اطلاعات و امکانات هتل صفائیه

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل صفائیه


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
250,000 350,000 450,000

1

مشخصات هتل صفائیه


  • آدرس: یزد
  • تلفن: 031

ویژگی های هتل صفائیه