هتل درویشی

اطلاعات و امکانات هتل درویشی

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل درویشی


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
250,000 450,000 550,000

مشخصات هتل درویشی


  • آدرس: مشهد
  • تلفن: 051

ویژگی های هتل درویشی