هتل ارم

اطلاعات و امکانات هتل ارم

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل ارم


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
200,000 200,000 255,000

مشخصات هتل ارم


  • آدرس: کیش
  • تلفن: 076

ویژگی های هتل ارم


1