هتل عباسی

اطلاعات و امکانات هتل عباسی

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل عباسی


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
250,000 370,000 470,000

مشخصات هتل عباسی


  • آدرس: اصفهان
  • تلفن: 031

ویژگی های هتل عباسی