هتل بهبود

اطلاعات و امکانات هتل بهبود

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل بهبود


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
300,000 300,000 350,000

مشخصات هتل بهبود


  • آدرس: تبریز - میدان ساعت
  • تلفن: 04135576820

ویژگی های هتل بهبود