هتل گسترش

اطلاعات و امکانات هتل گسترش

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل گسترش


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
330,000 330,000 410,000

مشخصات هتل گسترش


  • آدرس: تبریز - چهارراه آبرسان
  • تلفن: 04133366590

ویژگی های هتل گسترش