هتل باغ مشیر الممالک

اطلاعات و امکانات هتل باغ مشیر الممالک

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل باغ مشیر الممالک


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
240,000 300,000 420,000

مشخصات هتل باغ مشیر الممالک


  • آدرس: یزد خیابان انقلاب، بولوار مشیر
  • تلفن: 03535239760

ویژگی های هتل باغ مشیر الممالک