هتل آسمان

اطلاعات و امکانات هتل آسمان

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل آسمان


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
320,000 320,000 445,000

مشخصات هتل آسمان


  • آدرس: اصفهان، خيابان مطهری، مقابل پل فلزی
  • تلفن: 03132354141

ویژگی های هتل آسمان