هتل آوین

اطلاعات و امکانات هتل آوین

Hotel StarHotel StarHotel StarHotel Star

جدول قیمت هتل آوین


قیمت 1 تخته قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته
275,000 275,000 315,000

مشخصات هتل آوین


  • آدرس: اصفهان، خیابان هاتف، روبروی کوی مشیر
  • تلفن: 031۳۲۲۵۹۶۷۱

ویژگی های هتل آوین