بنای چهل تن شیراز

بنای چهل تن شیراز

بقعه ی چهل تنان در (خیابان چهل مقام) و ۲۰۰ متری جنوب هفت تن، درنزدیکی « چهارراه ادبیات» قرار دارد.

بنای چهل تن
این بقعه در قدیم، باغ و خانقاهی بوده است که چهل درویش در آن به عبادت و ریاضت می پرداخته اند. در آن روزگار، این بقعه و بقعه ی هفت تن چندین فرسنگ از شهر دور بوده اند. هم اکنون 40 سنگ قبر در دو ردیف ۲۰ تایی در حیاط این بقعه وجود دارد که مربوط به چهل درویشی است که در آن عبادت می کرده اند.
در روزگار زندیه به دستور کریم خان زند، ساختمان کوچکی در شمال حیاط برای استفاده ی درویشان ساخته شد. در سال ۱۲۵۷ ه. ق «معتمدالدوله فرهاد میرزا» فرمانروای وقت فارس دستور تهیه ی چهل سنگ قبر یک اندازه برای نصب بر روی این چهل مزار را داد. درختان سرو کهـن سال میان حیاط، یادآور باغ های افسانه ای شیراز اند. در این باغ، افزون بر قبرهای چهل تن، قبر شیخ ابواسحاق شیرازی (شیخ اطعمه) متوفی به سال ۸۳۰ هـ.ق و مرحوم «حشمت » متوفی به سال 1216 خورشیدی نیز قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *